NEWS

”Din Lön” byter namn och öppnar kontor i Finland

Kära kunder, leverantörer och partners

Inom kort öppnar vi kontor i Vasa i Finland. Detta är ett led i våra planer med lokalkontor i norden. Sedan tidigare finns vi i Sverige, Danmark, Norge och vi fullbordar därmed vår nordiska närvaro genom öppnandet av vårt kontor i Vasa i Finland.

Vi hälsar i och med detta Susanne Virkkala välkommen som ansvarig för vårt finska kontor och hon kommer att ansvara för driften av verksamheten och förvaltningen av befintliga och nya kunder tillsammans med våra finska kollegor.
Susanne kommer närmast från Hogia Finland där hon arbetat i 12 år, och de senaste 6 åren har hon varit ansvarig för kontoret och verksamheten där. Detta arbete inkluderade både system och lönetjänster.

Härigenom förstärker vi vår marknadsposition i norden och vår ständiga strävan mot vår vision att vara ”Nordens bästa lönepartner” etableras ytterligare genom att vi nu kan ta hand om våra kunder lokalt i dessa fyra länder och på lokalt språk.
Vi behåller givetvis vår nordiska lönekompetens även i Sverige och som ”A Point Of Contact” för många av våra nordiska kunder med kontaktpersoner i Sverige.

För att vara tydliga på den nordiska marknaden och för att våra partners ska känna igen vårt varumärke är vi också glada att informera att vi byter namn. Vår ansökan om namnändring har helt nyligen blivit godkänd av Bolagsverket i Sverige och dess motsvarigheter i Norge och Danmark. Vårt nya namn är: DLN Payroll Services i hela norden d.v.s.

DLN Payroll Services AB (Sverige)
DLN Payroll Services ApS (Danmark)
DLN Payroll Services AS i (Norge)
DLN Payroll Services OY i (Finland)

Ändringen avser endast namnbyte och vi behåller våra org.nr. och allt annat precis som tidigare i våra befintliga bolag i Sverige, Danmark och Norge. Ändringen av vårt namn sker successivt i hemsidan och allehanda platser.
För övrigt är översättning av hemsidan i full gång, idag finns den på svenska och engelska, men snart även på danska, norska och finska. Information om vårt finska kontor med besöksadress, telefonnummer mm. kommer också att visas i hemsidan inom kort.

Vi återkommer med mer information när vi sätter vår nya domän i bruk (dlnps.com), men nuvarande domän kommer att fungera under överskådlig tid, men kommer på sikt att fasas ut när all aktivitet avslutats.

Vänligen, ändra vårt företagsnamn i kontaktregister, kund och/eller leverantörsregister och sprid gärna denna information vidare till de som ev. har behov för detta inom era organisationer.

Bästa hälsningar:

Hans Hedqvist ǀ CEO

ANVÄNDARVILLKOR

COPYRIGHT DNL Payroll Services 2018