VÅR VISION

ETT ANNAT ALTERNATIV PÅ LÖNEMARKNADEN

Vi har jobbat med lön sedan decennier. När vi började arbeta inom området började outsourcing av lönehanteringen bli ett populärt koncept. Vi förstod snabbt vad kunderna hade för behov och vad de ibland saknade i sina befintliga outsourcinglösningar. Det var helt enkelt inte alltid ekonomiskt eller kvalitetsmässigt försvarbart att lägga ut sin lönehantering på annan part.

2001 skapades därför DLN Payroll Services som outsourcingleverantör med syftet att erbjuda en annan sorts löneoutsourcing. Denna vision kvarstår än idag och karaktäriseras av:

  • Endast leverera tjänster inom löneområdet
  • Nära samarbete med våra kunder
  • Absolut högsta fokus på kvalitet
  • Ta fullt ansvar för leveransen
  • Lokal leverans men nordisk räckvidd

Vår vision är att vara det självklara valet för de kunder som prioriterar kvalitet i lönehanteringen och ett partnerskap som ger det lilla extra. Tillsammans utvecklar vi våra tjänster för alla våra kunders bästa.

VILL DU VETA MER?

Hans Hedqvist VD Tel: +46 768 82 11 00 Email: hans.hedqvist@dlnps.com

ANVÄNDARVILLKOR

COPYRIGHT DNL Payroll Services 2018