Systemstöd

ANVÄNDARVÄNLIGA OCH NORDISKA SYSTEM

Vi har lång erfarenhet av de flesta på marknaden förekommande system för lönehantering, och har därigenom valt ut de system som bäst möter våra egna och våra kunders behov. Som outsourcingkund hos oss ger vi dig de verktyg du behöver. Vi driftar, förvaltar och supporterar systemen, varför er IT-avdelning inte belastas av våra lösningar.

Tillsammans med våra programleverantörer är vi alltid i framkant med kunskap och utveckling inom lönesystem. Rapportering av tid, projekt, avvikelser och reseräkningar via webbgränssnitt är bara några av de funktioner som finns tillgängliga för er som kund hos oss.

FLEX APPLICATIONS

DLN Payroll Services samarbetar huvudsakligen med Flex Applications då deras lättanvända system kan användas för registrering och attestering av tid och resor via samma webbaserade portal – antingen via dator eller mobil – i hela Norden. Flex lönesystem är rikt på funktionalitet och rapportmöjligheter, och kan lätt integreras med andra för- och eftersystem, såsom ekonomisystem, tidterminaler, förmånsportaler och kortutgivare.

Läs mer om Flex Applications på deras hemsida.

ANDRA PROGRAMLEVERANTÖRER

I Norge, Finland och Danmark använder vi fortfarande Flex för tid- och reserapportering, men för marknaden lokalt anpassade lönesystem. I Norge används då Visma Lønn, i Finland Hogia Palkka och i Danmark Lessor.

ANVÄNDARVILLKOR

COPYRIGHT DNL Payroll Services 2018